Leveres både til utvendig og innvendig bruk, sidemontert eller toppmontert.

Farget eller blankt glass

Alltid tykkelse og type tilpasset kravene i TEK