Zipner Solar representerer en av våre mest moderne og energieffektive produkter. Denne innovative løsningen kombinerer på en perfekt måte Zipner-systemet med en motor som drives av et pålitelig batteri, som igjen er koblet til et effektivt solcellepanel plassert på fronten av kassetten. Batteriet er nøye beskyttet i kassetten for å sikre lang levetid, og solcellepanelet trenger kun dagslys for å fungere optimalt.

Dette gjør Zipner Solar ideell for steder med begrenset tilgang til elektriske tilkoblinger. Produktet kan tas i bruk umiddelbart etter montering, og er en pålitelig løsning som kun er avhengig av solenergi for å fungere. Med Zipner Solar får du en effektiv og miljøvennlig solskjermingsløsning som oppfyller moderne krav til bærekraftig design.